Smøreplasser NM Alta

Bestillingsskjema smøreplass

Kretser, lag og utstyrsprodusenter kan bestille smøreplass for preparering av ski frem til 15. mars 2018. Samme dato er betalingsfrist. Vi oppfordrer til at bestilling og betaling gjøres samtidig. Det gjøres særlig oppmerksom på at dersom smøreplass ikke er betalt har man ikke tilgang til den. Siden endelig behov, og derav bestillinger i forhold til telt, osv. gjøres umiddelbart etter 15. mars kan det bli vanskelig å få smøreplass etter 15. mars.

Kretser og lag

Smøreplass i telt

Smøreplassene er båser på ca 12m2  (3×4 m) i oppvarmede telt. Teltene har generell belysning og hver bås har tilgang til strøm. Teltene er plassert i umiddelbar nærhet av stadion og oppvarming/glitestområde .

Leie for smøreplass er kr 6500 ved bestilling og betaling innen 15. mars.

Ved bestilling og/eller betaling av smøreplass etter 15. mars er prisen kr 8000.

Ved bestilling etter 15. mars kan vi ikke garantere plass.

Ved full hall vil det være alternative løsninger.

Smøreplass i garasje

Garasjene har ulik størrelse, men er beregna på privatbiler. De har generell belysning og det vil være mulighet for oppvarming. Garasjene er i umiddelbar nærhet av stadion og oppvarming/glitestområde. Leie for smøreplass er som for leie i telt.

Pulvertelt

I umiddelbar nærhet av smøretelt settes det opp eget pulvertelt. Av hensyn til helse og miljø oppfordres smørerne å legge og børste pulver her. Det oppfordres også til å bruke verneutstyr her. Det er gratis å benytte teltet.

Egen smørevogn/telt

Det vil være mulig å benytte egen smørevogn eller telt. Disse vil plasseres i umiddelbar nærhet av smøretelt. Pris er kr 3500,- for kjøretøy og telt opptil 10 m2 og kr 5000 for kjøretøy og telt mellom 10m2 og 50 m2 . Dobbel pris om større enn 50m2. Priser gjelder ved bestilling og betaling før 15.mars. Ved bestilling/betaling etter 15.mars er prisene kr 4500 og kr 6000.

Dersom man har med egen smørevogn er man personlig ansvarlig for at installasjon og øvrig elektrisk utstyr er godkjent og uten feil. Utstyr med isolasjonsfeil (jordfeil) vil bli frakoblet.

Utstyrsleverandører

Smøreplasser er anleggsbrakker/vogner på ca 5*3 m. Brakkene har generell belysning og uttak for strøm. Brakkene er i umiddelbar nærhet av smøretelt. Leie av brakke er kr. 8.000,-.

Utstyrsleverandører kan også bestille plass i telt.

Dersom utstyrsprodusent har med egen smørevogn er man personlig ansvarlig for at installasjon og øvrig elektrisk utstyr er godkjent og uten feil. Utstyr med isolasjonsfeil (jordfeil) vil bli frakoblet.

Hvem har hva

Arrangør ordner med strøm frem til strømskap. Fra strømskap og frem til smøreplass må leier ordne ledninger. Vi beregner at alle må ha ca 10 meter ledning.

Effekt

Det er kun tilgang på enfase og 16 amp per bås. Det er estimert at det til en hver tid skal kunne benyttes 3 stykk smørejern per bås.

Litt praktisk

Det vil ikke være mulig å kjøre helt frem, eller parkere, ved smøreplass. Det er ikke vaktordning om natta ved smøreplass.

Om bestilling

Bestilling skal skje via skjema på hjemmeside. Eventuelle spørsmål per mail eller telefon.

E-post: ole.johansen@alta.kommune.no eller telefon: 45 39 69 05

Tilgang til smøreplass forutsetter at den er betalt før arrangementet starter.

Betales til

Innbetaling gjøres til konto 4910 15 08411. Merk den «Smøreplass»

Bestilling må ha med følgende. Ufullstendige skjema behandles ikke

-Klubb/krets/team/ leverandør:

-Kontaktperson, telefon og epost:

-Fakturaadresse:

Antall smøreplasser:

-Antall bilplasser:

-Hvis bilplass må størrelse/mål oppgis:

Bestillingsskjema smøreplass

 

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page