Parkering

Transport og Parkering

Viktig info om parkering:

Transport:

Vi vurderer å sette opp shuttle transport til/fra stadion.

Vi ber om at klubber klargjør behov.

Informasjon om dette kommer på hjemmesiden.

 

Parkering:

Parkering skjer nær Kaiskuru nærmiljøsenter.

Vei til parkering er merket med plakater.

Parkering skjer på oppmerkede plasser.

Parkeringsvakter anviser plass.

Parkering betales til parkeringsvakter.

Det kan kjøpes parkering for enkeltdager eller for hele mesterskapet.

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page